Luwasa deltar i forskningsprojekt kring Biophilia

10 januari 2022

Nyheter

Luwasa Greenstyling deltar under våren i ett forskningsprojekt av arkitekt Daniel Berg tillsammans med HSB Living Lab i Göteborg. I HSB Living LABs faciliteter studeras hur de boendes emotionella välmående påverkas av att vi under 3 månaders tid placerar intensiv grönska inomhus i deras bostad. Om studien visar på en avsevärd ökning av emotionellt välmående så avses det att utveckla en metod för att introducera intensiv grönska i den svenska bostadsmarknaden.

Bakgrund

Biophilia är en hypotes om ett instinktivt band mellan människan och andra levande system. De som berövas kontakt med naturen lider av det psykiskt. Detta bristtillstånd leder till mätbar nedsättning av välbefinnandet.

Forskning om Biophilia visar att vi mår psykiskt och fysiskt sämre av vår tids avskildhet från daglig rörelse och avkoppling i naturliga miljöer med träd och grönska. Studier visar också att det till viss del går att kompensera för denna urbana realitet. Grönska inomhus förbättrar luftkvalitet och motverkar stress, ångest och depressioner. Grönska motverkar även ilska, irritation och trötthet (2014, University of technology Sydney).

Under coronapandemin har bostaden blivit en arbetsplats för många människor i samhället. Trenden att arbeta hemifrån kommer med största sannolikhet att fortsätta till viss del även efter pandemin. Studier visar att grönska inomhus ökar kreativitet (2015, Human space report) och produktivitet (2010, Cardiff University) vilket kan vara relevant för arbetsgivaren att
beakta.
Edward O. Wilson introducerade och populariserade hypotesen i sin bok Biophilia (1984)

Frågeställning:

Kan vi lindra psykisk ohälsa i Sverige med Biophilia? Kan grönskande bostäder öka vårt fysiska och emotionella välbefinnande? Studien syftar till att stärka hypotesen om Biophilia med empirisk data, insamlad här i Sverige och i vår specifika tid (studier från andra världsdelar i andra tider är inte direkt applicerbara). Vi kommer genom samtal med de boende och mätdata
om luftkvalitet utforska om det finns ett starkt samband mellan Biophilia och en bättre psykisk och fysisk hälsa.

Projektet pågår under 3 månader med start från februari därefter kommer vi kunna delge ett resultat av något slag.