Undersidor

Ännu miljövänligare med hydrokultur

Luwasa Greenstyling är miljödiplomerade av göteborgsregionen och är miljöanpassade enligt fastställda krav inom bl.a. kemikalieanvändning, transporter, källsortering, energisparande och produktval.

MILJÖPOLICY

Vi erbjuder våra kunder växtplanteringar med skötsel och växtgaranti. Växter bidrar till förbättrad och friskare inomhusmiljö, såsom ökad luftfuktighet och minskad koldioxidnivå. Växter i hydrokultur minskar också risken för allergier.

Genom att endast arbeta med hydrokulturväxter bidrar vi direkt till miljöförbättring då denna teknik har fördelar gentemot traditionell odling; den kräver ungefär 50% mindre odlingsutrymme, 10% mindre vatten samt 60% mindre gödningsmedel och bekämpningsmedel i livscykeln.

Våra produkter och tjänster skall medverka till en hållbar utveckling av miljön genom att vi väljer miljövänliga material och arbetsmetoder.

Vi strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

Vi ser kontinuerligt över vår logistik och samordnar transporter till det yttersta.

Vi arbetar för ständiga miljöförbättringar i vårt dagliga arbete och ser till att följa gällande miljölagstiftning med hänsyn till mänskliga rättigheter där affärsmässighet, konkurrens, objektivitet, likabehandling och god etik utgör grunderna.

Miljöpolicyn är väl förankrad hos ledning och medarbetare och utgör grunden för företagets miljömål.

2016-11-18

 

Miljödiplomeringen uppfyller Svensk Miljöbas kvalitetskrav och drivs i samarbete med Göteborgs Stads Miljöförvaltning.

Luwasa Greenstyling är också auktoriserade medlemmar i Nordic Green – branschorganisationen för skandinaviska växtinredare.

Vi vill bidra till en bättre värld och stödjer därför, sedan 2003, Erikshjälpen i sitt arbete att med barns drömmar som drivkraft och verktyg, vara med och förändra världen.

   nordic-green_stämpel_pms - Kopia (2)