Hydrokultur

Fräschare växter med vattenrötter

Hydrokulturplanteringar har fördelen att de är fräschare, minskar allergirisken och planteringarna drabbas aldrig av mögelangrepp. Dessutom slipper du blomflugor.

Så här fungerar det

Fräscht och fritt från mögel och flugor

Vi har själva odlat fram vattenodlade hydrokultur växter sedan 1968. Istället för jord så står växterna med sina rötter i lecakulor. Det ger rötterna och växten stadga. Näringen får växten genom Luwasa Fullnäring som våra växtskötare vattnar planteringen med under sin regelbundna skötsel.

Den smäckra vattennivåmätaren har en röd flottör som sjunker allteftersom växten tillgodogör sig vatten och näring. När den nått botten är det dags för påfyllning.

Det behövs inga speciella växter för hydrokulturplantering utan alla växter som har fått utveckla vattenrötter fungerar.

Kontakta oss

Kanske är ditt kontor i behov av en grönare och skönare miljö? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi jobbar och vad det kostar.

Hydrokulturplanteringar har fördelen att de är fräschare, minskar allergirisken och planteringarna drabbas aldrig av mögelangrepp