TILL FÖLJD AV CORONAVIRUSET
Vi följer nu utvecklingen med Corona viruset och följer dem rekommendationer som kommer från folkhälsomyndigheten.
Vår personal förhåller sig till dem rekommendationer som finns och försöker minska risken för spridning så gott vi kan.

1. Vi informerar våra kunder om vi har medarbetare som har varit i områden där Coronaviruset är utspritt (för närvarande Kina, Iran, Sydkorea, Italien och Tyrolen/Österrike). Vi har inte några sådan fall just nu men tillåter inte vår personal som har varit i dessa områden vistas hos oss kunder under inkubationstiden (14 dagar).

2. Vi har en ständig dialog med våra medarbetare. Om det är så att de kommer i kontakt med smittan genom andra människor eller får smittan själva får de inte arbeta under inkubationstiden (14 dagar).

3. Vi är noga med att snabbt upptäcka när någon uppvisar förkylningssymptom, och därifrån agera efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

4. Våra medarbetare har tydliga rutiner för hur man ska göra för att undvika smitta med god hygien osv.

STÄNGER NI NER ERT KONTOR?

Om det är så att ni som är vår kund stänger ner kontoret i proaktivt syfte, försök då hitta möjligheten för oss att komma in i lokalerna i intervallet för er växtservice. Det är stora värden växter som riskas om skötselintervallet inte kan upprätthållas så vi är väldigt tacksamma om ni tänker på oss så hittar vi en lösning tillsammans.

VD Peter //Luwasa Greenstyling