Ökad prestationsförmåga med gröna växter

Annika Wihlborg har skrivit en tänkvärd artikel om vad växter kan göra för våra kontorsmiljöer. Den påvisar tydligt hur nödvändigt det är med växter för att få en ultimat arbetsmiljö. Läs och begrunda!

 ”Ökad prestationsförmåga med gröna växter

Växter är inte bara ett trevligt inslag som gör miljön på kontoret trivsammare. Det är också vetenskapligt bevisat att de renar luften, påverkar vårt välbefinnande och vår prestationsförmåga.

– Växter stabiliserar inomhusklimatet. Vatten dunstar från växternas blad, då går det åt värme som hämtas från omgivningen. Man får därmed en kylande effekt. Växter fungerar också ljuddämpande och framför allt renar de luften från damm, mikrodamm och föroreningar, säger Ola Weister.

Han driver växtinredningsföretagen Floristola AB och Jungleoffice AB och är styrelseledamot i SVIR, Sveriges växtinredares riksorganisation. Han arbetar med att inreda arbetsplatser med hjälp av växter och ser många anledningar till varför fler arbetsgivare bör satsa på växter i arbetsmiljön.

– De reglerar temperaturen och skapar ”rätt” luftfuktighet, särskilt i rum med mycket datorer och annan utrustning som gör luften torr, säger han. Det är därför viktigt att man har tillräckligt mycket växter, ju fler desto bättre!

Yteffektiva lösningar

Ola Weister får ibland synpunkter på att växterna tar för mycket plats och är i vägen. Det problemet går emellertid att åtgärda med hjälp av skärmväggar, utformade för växter.

– Dagens höga kvadratmeterpriser på kontorsyta gör att man pressar in fler anställda på mindre ytor för att bli mer kostnadseffektiva. Detta medför ännu mer problem med både oljud, buller och dålig luftkvalitet. Men med de här skärmväggarna får man renare luft och förbättrar klimatet, samtidigt som man får en mycket effektiv ljuddämpning, säger Ola Weister.

Holländsk forskning visar att de som arbetar mer än fyra timmar per dag framför en bildskärm och som har växter på kontoret är mer produktiva än de kollegor som inte har några växter. Det beror bland annat på att växterna påverkar elektriciteten i luften. Det är alltså en god idé att placera många gröna växter på och kring skrivbordet.

Växter stimulerar produktiviteten

Växter kan också påverka vår mentala och fysiska hälsa. Det är bevisat att växter ger människor ett jämnare humör och ökat välbefinnande, något som i sin tur ökar prestationen och kan minska sjukfrånvaron. Ett tydligt exempel på detta är Radiumhospitalet i Oslo, där sjukskrivningarna på ett halvår minskade från 15 till 5 procent, sedan avdelningen investerat i gröna växter.

Växternas visuella intryck har också en lugnande och rogivande effekt på oss människor.

– Växter på kontoret är en relativt liten investering som snabbt lönar sig. Ofta räcker det om man kan minska sjukfrånvaron med en procent så har man fått tillbaka de pengar som investerats i växter på arbetsplatsen, säger Ola Weister.”

Fler nyheter