Luwasa deltar i en Chalmers-undersökning på institutionen Energi & miljö

Framtidens kontor fokuserar på människans välmående – Chalmers undersökning om WELL-certifiering, arkitektur, hälsa och välmående på kontoret

En undersökning om WELL-­‐certifieringens delar Fitness och Mind. Examensarbete är gjort på Institutionen för Energi & miljö på Chalmers Tekniska Högskola av Jennifer Andersson och Lovisa Strandberg.

Chalmers studie om The WELL Building Standard® (WELL) – den första internationella byggstandarden som tar ansvar för människors välbefinnande i arbetslivet. Well är ett nytt sätt att sätta människan i centrum och väga in välbefinnande som en faktor i byggnadens design. Människor som är inspirerade och mår bra på arbetsplatsen presterar bättre. Det är helt enkelt ett sätt att kombinera ökad trivsel med ökad effektivitet. WELL standarden utgår från sju koncept som påverkar vår hälsa: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och välbefinnande. Luwasa Greenstylings VD Peter Lind intervjuades om växters betydelse för miljön.

WELL-certifieringen och växter

”Winther (2017) nämner att det finns en utmaning
med växter då de kräver underhåll och kan bidra till sämre luft om det bildas mögel i
jorden. Lind (2017) som arbetar på växtföretaget Luwasa nämner dock att vid
användning av hydrokultur (växtnäringsämnena tillförs till rötterna i en
vattenlösning) uppstår inte problem med mögelsporer och blomflugor.”

Denna uppsats är väldigt intressant för mig att läsa säger Peter Lind, den visar på hur viktigt det är med växter i kontorsmiljö något som jag tror alla vid det här laget egentligen är medvetna om. Man belyser i texten hur vi påverkas så otroligt positivt på alla sätt ändå så märker man på dem sakkunnigas svar att det inte är en självklarhet med växter p.g.a t.ex. kostnad eller andra orsaker vilket inte längre är ett godkänt argument menar Peter Lind. Ser man på argumenten sammanställda i uppsatsen så betalas den ekonomiska insatsen för att sätta in växter tillbaka mångfalt relativt fort. För mig är Well-certifieringen ett steg framåt mot det självklara att alla inne miljöer skall ha växtlighet p.g.a fördelarna säger Peter Lind, vi får hoppas det går emot den här typen av certifiering för byggnader framöver.

Under kriterium 88: Biophilia i Well-certfifieringen diskuteras vikten av naturinslag i dessa miljöer. Enligt WELL-standarden så ska kontoret inkorporera naturen genom användning av naturliga element, ljussättning, samt rumsutformning. Man ska även inkorporera
naturliga mönster och skapa förutsättningar för människa-naturinteraktion såväl inne i byggnaden som utomhus inom projektgränsen.

”Växter inomhus fyller många funktioner såsom, luftrening, påverkan på luftfuktighet
och funktion som ljuddämpare samt påverkan på individerna som vistas i lokalen
(Larsson, 2011). Forskare har funnit att naturen är till nytta i arbetslivet då tillgång till
grönska oavsett om det är utanför fönstret eller i form av krukväxter påverkar
anställda genom att de blir mindre stressade, mer nöjda och mer kreativa
(Naturvårdsverket, 2006). Vidare bidrar växter som en del av inredningen till ett mer
påkostat utseende, och gör att rummet upplevs som mer välkomnande och mer
avslappnat (Smith, Tucker & Pitt, 2010). Smith et al (2010) påvisar att individer som
arbetar på ett kontor med växter känner sig mer produktiva, känner mindre krav och
upplever större komfort. Växter bidrar även till minskad sjukfrånvaro. Studier
genomförda 2008 visar att de som hade tillgången till växter hade mindre
sjukfrånvaro jämfört med samma period året innan.”

Läs hela studien på Institutionen för Energi och miljö på avdelningen för Miljösystemanalys på Chalmers, den heter ”Framtidens kontor fokuserar på människans välmående” och är skriven av Jennifer Andersson och Lovisa Strandberg.

 

 

Fler nyheter

Tre nya SSC kontor

Under januari har växtplanteringar i hydrokultur levererats till Statens Service Center i Järfälla, Sollentuna och Uddevalla. Luwasa Greenstyling är en