Tillbakablick 2023: Luwasa viktigaste hållbarhetsprestationer

Under 2023 så har Luwasa Greenstyling fortsatt satsa på att vara ett hållbart företag. Varje år har vi succesivt försökt att ta steg mot en allt grönare kedja från produktion till kund. Alla vi som arbetar på Luwasa Greenstyling älskar naturen och det gröna, vi tror starkt på att skydda vår natur och vill ha med detta som grundtanke i vårt dagliga arbete. Upptäck dem steg vi har tagit under 2023 mot en hållbar framtid!

Vår miljöcertifiering för 2024 pågår och våra miljömål fastställda som det skall arbetas mot under året.

Elbilar

Servicebilarna är till 75% numera elbilar. Bilarna går ca 13 mil på nuvarande batteri och laddas då det är möjligt från solpaneler på taket (gäller huvudkontoret i Mölnlycke). Elbilar kräver mer planering av serviceteamet för laddning och att hela tiden säkerställa att man kommer fram till kunder och tillbaks till kontoret. Att ta sig ut till våra kunder fossilfritt för att sköta om deras växter är en väldigt tillfredställande känsla.

Vattenförbrukning

Våra vattenanläggningar för hydrokulturväxter är optimerade för att återanvända vattnet. Vatten skjuts ut till växtborden en gång om dagen. Överflödigt vatten dras tillbaka för rening till en vattentank för att sedan skjutas ut i flödet igen. På så sätt minimerar vi vattensvinnet.

Återanvändning av växtmaterial

Vi återanvänder allt planteringsmaterial. Vattenmätare, liners och leca är hållbara över tid och kan användas flertalet ggr ut till kund. Inget slängs utan återanvänds eller säljs som återbruk under Luwasa ReUsed. Våra utförsäljningar som vi har 2 ggr om året säljer vi ReUsed produkter för att förlänga deras livscykel.

Vår Luwasa ReUsed

Vi arbetar på att få upp organisation och processer för att samköra alla återbrukade varor med vår webbutik Greenstyling.se. 

Alla i företaget har under 2023 gått en grundläggande miljöutbildning hos ViaTellus. På så sätt har alla förståelse för att miljöarbetet – inte bara är dem stora dragen utan också hur viktigt det är att vi arbetar dagligen med detta.

Ni som kund och samarbetspartner till Luwasa Greenstyling skall alltid känna er trygga med att vi gör vårt yttersta för att minimera vårt miljöavtryck och maximera vår positiva miljöpåverkan med våra inne och uteväxter.

 

 

Fler nyheter